Rok 2017

 
V roce 2017 úspěšně pokračovala činnost ve všech prioritních osách. Podařilo se zajistit Trénování paměti, Kruhy pomoci a PPP.
Činnost spolku se stabilizovala a počet členů 33 se rozrostl o několik příznivců, kteří se spolkem aktivně spolupracují.
Členská schůze schválila stanovy spolku a plán činnosti.