KRUHY POMOCI

 

KRUHY POMOCI  jsou zatím v rámci spolkových aktivit pozastaveny.

Kruhy pomoci byly semináře pořádané na  podporu pečujících osob o nemocné v různém stadiu demence.

Konktrétně jde o zlepšení kvality života pečujících a i samotných nemocných, prevence syndromu vyhoření a vzniku depresí u pečujících, zvýšení obecného povědomí o demenci a možnosti jak léčby, tak samotné péče o nemocné.

Kruhy pomoci, jak jsme poeticky nazvali náš projekt, je ve své podstatě klub pečujících vedený odborníkem,který setkávání vede po odborné stránce, moderuje a napomáhá atmosféře sdílení a vzájemné podpory mezi účastníky. Jde tedy o pravidelné setkávání pečujících osob, s cílem zlepšení péče o nemocné, ale zejména udržení duševního zdraví a duševní pohody pečujících osob při této emočně náročné i fyzicky vyčerpávající činnosti.

Pro podrobné informace pište na mail: kristinkazs@centrum.cz

 


PÉTANQUE

je skvělá hra pro všechny lidi!  Nabízí relax, napětí a pohyb na čerstvém vzduchu ve společnosti lidí sportovního ducha. Členové spolku Kristínka a jejich příznivci se pravidelně setkávají při hře v Kyjích.

Zveme především začínající hráče a hráčky.

       

Hrajeme v Praze - Kyjích, Prelátská 12. Pro více informací si napište na email: kristinkazs@centrum.cz


TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

V roce 2017 pokračujeme v kurzech  trénování paměti. 

Trénování paměti poskytuje návody, metody a techniky pro udržení a obnovení  paměťových schopností.  Z hlediska gerontagogiky (vědní obor zabývající se vedením a vzděláváním seniorů) se přihlíží k těmto cílům: otevření se životu, přijímání výzev a poznatků z okolního světa, správně je interpretovat, rozhodnout se s vědomím vlastních možností, realizovat rozhodnutí a tím něco změnit, např. právě prostřednictvím trénování paměti.

Kurz trénování paměti je připravený podle zásad psychologie, neurobiologie i gerontogogiky. Využívají se základní metody trénování, jako je metoda loci (spojující imaginaci místa s potřebou si něco určitého zapamatovat), techniky pegword (spojení slova, rytmu a obrazu) a další mnemotechnická a koncetrační cvičení prokládaná hrou. Tak lze velmi úspěšně dovést účastníky kurzů trénování paměti ke splnění hlavního cíle, kterým je rozvoj a udržení duševní aktivity .

Samozřejmostí je, že lektor reaguje individuálně na účastníky kurzů v jednotlivých skupinách  a sestavuje program lekcí podle jejich vyspělosti. V žádném případě nejde o zkoušení , soutěž či srovnávání schopností, to jsou naopak věci, kterým se správné vedení trénování paměti naprosto vyhýbá! Vždy se dbá o příjemnou atmosféru, zábavnou  a hravou formu setkání o počtu maximálně 10 účastníků. 

Více informací na tel. 728 706 373 nebo mailu: kristinkazs@centrum.cz