KRUHY POMOCI

V roce 2021 nepokračují KRUHY POMOCI.

Kruhy pomoci jsou semináře pořádané na  podporu pečujících osob o nemocné v různém stadiu demence.

Konktrétně jde o zlepšení kvality života pečujících a i samotných nemocných, prevence syndromu vyhoření a vzniku depresí u pečujících, zvýšení obecného povědomí o demenci a možnosti jak léčby, tak samotné péče o nemocné.

Kruhy pomoci, jak jsme poeticky nazvali náš projekt, je ve své podstatě klub pečujících vedený odborníkem,který setkávání vede po odborné stránce, moderuje a napomáhá atmosféře sdílení a vzájemné podpory mezi účastníky. Jde tedy o pravidelné setkávání pečujících osob, s cílem zlepšení péče o nemocné, ale zejména udržení duševního zdraví a duševní pohody pečujících osob při této emočně náročné i fyzicky vyčerpávající činnosti.

Pro podrobné informace pište na mail: kristinkazs@centrum.cz