TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

 

Trénování paměti poskytuje návody, metody a techniky pro udržení a obnovení  paměťových schopností.  Z hlediska gerontagogiky (vědní obor zabývající se vedením a vzděláváním seniorů) se přihlíží k těmto cílům: otevření se životu, přijímání výzev a poznatků z okolního světa, správně je interpretovat, rozhodnout se s vědomím vlastních možností, realizovat rozhodnutí a tím něco změnit, např. právě prostřednictvím trénování paměti.

Kurz trénování paměti je připravený podle zásad psychologie, neurobiologie i gerontogogiky. Využívají se základní metody trénování, jako je metoda loci (spojující imaginaci místa s potřebou si něco určitého zapamatovat), techniky pegword (spojení slova, rytmu a obrazu) a další mnemotechnická a koncetrační cvičení prokládaná hrou. Tak lze velmi úspěšně dovést účastníky kurzů trénování paměti ke splnění hlavního cíle, kterým je rozvoj a udržení duševní aktivity .

Samozřejmostí je, že lektor reaguje individuálně na účastníky kurzů v jednotlivých skupinách  a sestavuje program lekcí podle jejich vyspělosti. V žádném případě nejde o zkoušení , soutěž či srovnávání schopností, to jsou naopak věci, kterým se správné vedení trénování paměti naprosto vyhýbá! Vždy se dbá o příjemnou atmosféru, zábavnou  a hravou formu setkání o počtu maximálně 10 účastníků. 

 

Více informací na mailu: kristinkazs@centrum.cz