Rok 2015

 

V tomto roce se kurzy trénování paměti konaly na Praze 14 a 20. Dále se dík podpoře MHMP mohly rozběhnout i pravidelné otevřené kurzy trénování paměti od listopadu do prosince.

Z loňského roku se na jaře podařilo zaktivizovat desítku příznivců spolku k pravidelným "tréninkům" pétanque. Začínali jsme v březnu a pokračovali pravidelně každý měsíc. V září jsme uspořádali první turnaj v pétanque nazvaný KRISTÍNKA CUP, protože jsme získali i finanční podporu Mč Prahy 14. Pravidelně hrát pétanque jsme mohli díky pochopení majitele hřiště za farou v Prelátské ulici, Praha - Kyje.

Koncem roku 2015 má spolek přes 30 členů.  Na základě zkušeností a možností členské základny jsme iniciovali další programy
spolku. Jedná se o  KRUHY POMOCI. Program je určený na pomoc pečujícím o nemocné demencí , vede jej MUDr. Ondráčková a pravidelně jednou za 2 měsíce se schází pečující se zájmem  vyměňovat si zkušenosti pod vedením zkušeného odborníka.