Rok 2016

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016, schválená členskou schůzí spolku 4.2.2017

 

Spolek Kristínka byl založen v roce 2014 s cílem podporovat důstojné  stárnutí. Jméno dostal spolek po babičce zakládající členky a předsedkyně spolku MUDr. Ivany Ondráčkové, KRISTÍNCE Panenkové, moudré to ženy ze Senice.

 

Úspěšně rozvíjející se projekt trénování paměti se mohl výrazně v roce 2016 rozšířit díky podpoře MHMP Prahy a Mč Prahy 14 a 20. Kurzy probíhaly od března do listopadu pod vedením lektorky Bc. Walterové, která si pro tuto činnost doplnila vzdělání a stala se plně certifikovanou lektorkou. Díky jejímu zaujetí a přístupu mohlo na závěrečném prosincovém vyhodnocení konaném pro všechny účastníky kurzů zaznít od jednotlivých absolventů mnoho slov chvály a poděkování za velmi kvalitní vedení kurzů.

 

Pétanque jsme začali hrát již od března na hřišti v Prelátské ulici. Díky pochopení majitele hřiště jsme se mohli scházet pravidelně jednou měsíčně a zdokonalovat se v této, na první pohled velmi jednoduché hře. Také se postupně rozšiřovala základna hráčů, až se ustálila na cca 20 hráčích, z nichž se vždy minimálně 50% sešlo k občasné hře. Vrcholnou akcí roku 2016 byl turnaj dvojic pořádaný v rámci akce PRAHA EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO SPORTU. Členové spolku, kteří pravidelně hrají pétanque, se zúčastnili dvoudenní akce pořádané v areálu obchodního centra Černý Most, tzv. VITALSPORT. Měli jsme na starost sportovní stánek „s pétanque" a zároveň prezentovali činnost a poslání spolku KRISTÍNKA. Tímto jsme pronikli do podvědomí širší veřejnosti. Celkem se zde představilo na 50 organizací a spolků, které zastřešovaly různé sporty a činnosti.

 

Tradiční aktivitou roku 2016 byly KRUHY POMOCI vedené MUDr. I. Ondráčkovou s cílem podpořit pečují o nemocné s demencí v domácím prostředí. Postupně se ukazuje, že je o tento program, kdy se sejdou cca jednou měsíčně pečující o nemocné, velký zájem. Navíc podobných aktivit, kdy se mohou pečující sejít s odborníkem na tuto oblast a vzájemně si předat zkušenosti, je velice málo. Rozšíření programu je  ovšem závislé na finančních prostředcích, které se pro tuto činnost podaří získat.

 

V roce 2016 hospodařil spolek se schodkem 181 Kč.

 

Spolek Kristínka byl zapsán 12. září 2014, identifikační číslo 03401782, spisová značka L 61241 vedená u Městského soudu v Praze.

Na konci roku 2016 měl spolek Kristínka 34 členů. Předsedkyní spolku je paní MUDr. Ivana Ondráčková.

 

Kristínka, z.s., děkuje všem svým příznivcům a přispěvatelům. Velký dík patří Mč Prahy 20 i 14 a MHMP Prahy za projevenou podporu spolkové činnosti.

 

Pro rok 2017 plánuje Kristínka, z.s., pokračovat v kurzech  trénování paměti a rozšiřovat kruhy moudrosti, úspěšně hrát pétanque a to i na soutěžní úrovni. Další aktivitou spolku je pilotní projekt na podporu všech, kteří chtějí zvýšit praktické znalosti ovládání mobilu a počítače, včetně zvyšování finanční gramotnosti!