Trénování paměti - aneb jak předcházet stárnutí mozku

27.12.2014 19:09

 

Paměť tvoří náš život, kontinuitu, smysl , obsah a příběh naší cesty na tomto světě.  Národ bez úcty k historii a bez poučení z minulosti zaniká.  A toto podobenství platí  i u jednotlivců.  Co si chceme nejvíc pamatovat ?  Náš domov, rodiče, děti, místa kde jsme byli s drahými lidmi- právě tyto vzpomínky bývají nejdůležitější. Osobní paměť - paměť každého z nás tvoří naši podstatu. Možná i právě proto, je tak těžké přijmout lidi nemocné s poruchou paměti , protože ztrácí svou osobnost, své jedinečné rysy. 

Paměť a její funkce patří mezi vyšší mozkovou činnost a představuje složitý komplex dějů a procesů.  Je součástí naší identity, inteligence i citového života. O někom se říká - má fotografickou paměť, někdo si pamatuje barvy, někdo vůně, někdo krajiny, někdo jména, někdo tváře, někdo zvuky.. 

Paměť sídlí v mozku, v 1,5 kg hmoty představující astronomické množství neuronů a miliardu spojení zvaných synapse.

A i když se mozkové buňky - neurony neobnovují , ve věku 80 let je úbytek neuronů jen cca 10 procent. Zbylých 90 procent zůstává funkční a  může vytvářet s ostatními neurony nové spojení. O to taky jde v  trénování paměti a osvojení si paměťových technik.

Využíváme náš mozek jen velmi omezeně asi tak 30-40 procent neuronů, protože opakujeme stále tytéž činnosti. Jestli má náš mozek málo podnětů a nevyužíváme ho dostatečně, můžou se objevit poruchy paměti  nebo problémy s hledáním slov.  Po padesátce si každý druhý člověk stěžuje na poruchy paměti. Je pravdou, že přijímání nových vědomostí je pomalejší a vybavování je těžší, no schopnost uchovávat a vštěpovat si nové vědomosti není narušená.

Proto je nanejvýš vhodné se zaměstnávat ve vyšším věku nejrůznějšími pracemi a činnostmi - a to jak fyzickými tak duševními. Naučit se nový sport, ruční práci, vyzkoušet nový recept  je stejně důležité jako číst, psát ručně, mluvit a povídat si, učit se.  Kurzy trénování paměti které pro vás připravujeme chtějí být inspirací a zábavou.  A také prevencí proti poruchám paměti. Nejdůležitější však je vaše aktivita, to že vám záleží na vás samých a že pro sebe něco uděláte.

 

 

 

 

—————

Zpět