spolek pro lidi, kteří chtějí zůstat mladí duchem


spolek Kristínka

Spolek   K R I S T Í N K A

je otevřený  všem lidem, co chtějí zůstat mladí duchem, usilují i ve vyšším věku o seberozvoj  a zachování duševního a fyzického zdraví.

Spolek Kristínka působí v lokalitě Praha 14 a Praha 20 a organizuje programy na rozvoj fyzické a duševní aktivity lidí vyššího věku.